Yunanistan Türk azınlığı sindirme politikalarına devam ediyor

Yunanistan Türk azınlığa baskı uygulamayı sürdürüyor. Yunan hükümeti yine bir skandala imza attı. Uluslararası hukuk ve AİHM kararlarını yok saydı. Türk kelimesi geçen isimlerle dernek kurulmasının yasaklanmasına karar verdi. Yunanistan’ın uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak verdiği bu karara Batı Trakya Türkleri tepki gösterdi ve cuma günü gösteri düzenlenmesi kararlaştırıldı. Öte yandan Batı Trakya’da, İskeçe Türk Birliği’nin (İTB), “Yunan mahkemelerinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına adaptasyonu”na yönelik yasal düzenlemenin ardından resmi statüsünün iadesi için açtığı dava da Yunanistan Yüksek Mahkemesince reddedildi.  İTB’nin resmiyetinin yeniden tescil edilmesine yönelik 38 yıldır sürdürdüğü ve AİHM tarafından haklı görülen hukuk mücadelesine Yunan mahkemelerinden olumlu cevap gelmemesi, demokrasi ve azınlık hakları kavramlarıyla bağdaşmıyor.

Yunanistan Türk azınlığın kurduğu dernekleri kapattı

1983 yılında Batı Trakya’da, İTB isminin içinde Türk kelimesi geçtiği için kapatılmıştı. İTB, bu kararın ardından 2005’te konuyu AİHM’e taşımıştı. Dava 2008’de karara bağlandı. AİHM, Türk azınlığa ait derneklerin kapatılmasıyla “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin örgütlenme hakkıyla ilgili 11. maddesinin ihlal edildiği” görüşüne vardı ve Yunanistan’ı mahkum etti. Ancak İTB,’nin AİHM kararına dayanarak, resmi statüsünün iadesi için açtığı dava Yunan mahkemelerince reddedildi. Yunan mahkemelerinin, AİHM kararlarına adaptasyonuna yönelik yasal düzenleme, muhalefet partilerinin itirazı üzerine “Milli güvenlik söz konusu olduğunda, karar uygulanmayabilir.” ifadesi eklendi ve 2017’de Yunan Parlamentosunda onaylanmıştı. Yunanistan, Batı Trakya’daki Türk azınlığın kurduğu bazı dernekleri, Türklerin etnik azınlık olduğu görüşünü savunmak amacıyla kurulduğu iddiasıyla faaliyetlerine izin vermedi ve kapattı. AİHM ise Yunanistan’ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) toplanma ve örgütlenme özgürlüğüne ilişkin 11. maddesini ihlal ettiğine hükmetti. Mahkeme, derneklerin kuruluş amaçlarının Yunanistan’da etnik azınlık olduğu görünüşünü savunmak olduğunu söyledi. Böyle olsa bile bu durumun demokratik toplum için tehdit olarak nitelendirilemeyeceği kanaatine vardı.

yunanistan-batı-trakya

Yunanistan Türk azınlığı sindirme politikalarına devam ediyor

“Demokratik eylem haklarımızı kullanarak gösteri düzenleyeceğiz”

TRT Haber’de yayınlanan Birinci Sayfa programına konuk olan İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu, yıllardır süren bu mücadeleyle ilgili konuştu. Ahmetoğlu, “Demokratik eylem haklarımızı kullanarak gösteri düzenleyeceğiz. Yunanistan bizim etnik ve milli kimliğimizi kabul etmeli. Azınlık eğitimleri ve seçilmiş müftülerimizin sorunları var. Bunlar tanınmıyor. Vakıflarımız yarım asırdan fazla ‘işgal’ altında. Kendi vakıflarımızı yönetemiyoruz. Kapatılan azınlık okullarımız var. En önemli sorunlarımızdan birisi ekonomi. Yunanistan’da en yüksek işsizliği olduğu bölgedir İskeçe ve Gümülcine. Yunanistan‘da en düşük gelirler bu bölgelerde. Yani Batı Trakya Türkleri’nin yaşadığı bölgeler. Çocuklarımıza okul binası istiyoruz, bunu bile alamıyoruz. Bodrum katında eğitim gören çocuklarımız var.” diye konuştu.