Yunanistan azınlık okullarını hedef aldı

Yunanistan azınlık okullarının haklarını ihlal ediyor. Başbakan Miçotakis Hükümeti azınlık okulları ile ilgili yeni bir yasa tasarısı hazırladı. Tasarısı mecliste görüşüldü. Miçotakis Hükümetinin hazırladığı tasarıya göre, azınlık okullarının pek çok destekten mahrum bırakılması gündemde. Bu durum ülkede tepkilere de neden oldu. Nitekim Yunanistan, azınlıklara yönelik hak ihlallerinden vazgeçmiyor.  Başbakan Kiryakos Miçotakis Hükümeti tarafından hazırlanan, “Okulların ve Eğitimcilerin seviyelerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi” konulu yasa tasarısı mecliste tekrar konuşuldu. Tasarıda, azınlık okulları, devlet okullarının imkanlarından muaf tutuluyor. Azınlık okullarının başka kurumlar ve dernekler ile işbirliği yapması, bağışlar veya hibe yoluyla gelir elde etmelerinin önüne geçilmeye çalışılıyor. Eğer yasa tasarısı kabul edilirse,  kapatılmış azınlık okullarının binalarına belediye meclis üyeleri kararıyla kullanım yasağı getirilmesinin önü açılacak. Öte yandan azınlık milletvekilleri, Türk azınlığın eğitim haklarını ihlal eden yasa tasarısına tepki gösterdi. Mecliste söz alan milletvekilleri, Milli Eğitim Bakanlığından, yasa tasarısının geri çekmesini istedi. Azınlık okullarının, devlet okullarıyla aynı haklara sahip olması gerektiği vurgulandı.

Yunanistan azınlık kısıtlama

Yunanistan azınlık okullarını hedef aldı

Yunanistan azınlık derneklerini de kapatıyor

Yunanistan‘ın tek hedefi azınlık okullarını kapatmak değil. Yunanistan azınlık dernekleri de kapatıyor. Üstelik geçtiğimiz haftalarda ülkedeki Türk azınlık bu duruma karşılık protesto da düzenledi. Batı Trakya’da bulunan İskeçe Türk Birliği, isminde “Türk” kelimesi olduğu gerekçesiyle 1983’te mahkeme kararıyla kapatıldı. İTB, iç hukuk yollarının sonuçsuz kalmasıyla 2005’te konuyu AİHM’e taşıdı. Dava, 2008’de karara bağlandı. AİHM, Türk azınlığa ait derneklerin kapatılmasıyla “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin örgütlenme hakkıyla ilgili 11. maddesinin ihlal edildiği” görüşüne vardı. Buna bağlı olarak AİHM Yunanistan’ı mahkum etti. Yunan mahkemeleri ise İTB’nin AİHM kararına dayanarak, resmi statüsünün iadesi için açtığı davayı reddetti.

Yunanistan azınlık haklarını ihlal ediyor

Yunanistan azınlık haklarına saygı duymadığı gerekçesiyle, protesto edildi. Eylemler, İTB yönetim kurulunun kararıyla gerçekleştirildi. İskeçe’de çarşı içerisindeki İTB binası önünde toplanan birlik üyeleri ile İskeçe ve Gümülcineli çok sayıda kişi, “Türk azınlık için adalet”, “Haksızlıklara, ayrımlara hayır”, “Barış, demokrasi, eşitlik” sloganları atarak şehir meydanına kadar yürüdü. Eylemde Türkçe, Yunanca ve İngilizce “İskeçe Türk Birliği için adalet”, “İskeçe Türk Birliği tehdit değildir” ve “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulansın” yazılı pankartlar açıldı.