Yunanistan’ın inkar ettiği Türk azınlık yine görmezden gelindi

Yunanistan, “Yunan-Pomak” propagandasını devlet söylemi haline getirdi. Parlamento’da kabul edilen raporda, Türk azınlık bir kez daha yok sayıldı. Azınlıklar “Türk kökenli, Pomak ve Roman” olarak üçe ayrıldı. Türk kelimesinin ise tek başına kullanılmaması dikkat çekti. Yunanistan’ın Batı Trakya Türklerine karşı uyguladığı asimilasyon politikası, Trakya Kalkınma Komisyonu Raporu ile bir kez daha gözler önüne serildi. İktidardaki Yeni Demokrasi Partisi’nin oyları ile Yunan Parlamentosu’nda kabul edilen rapor, birçok kesimden büyük tepki çekti. Gerçeklerin kasıtlı olarak gizlendiği raporda, Atina yönetiminin Lozan Antlaşması ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uyduğu iddia edildi. Azınlıkları 3 gruba ayırdılar Kararlara uymadığı için Avrupa Konseyi’nin Yunanistan’a yaptığı uyarı görmezden gelindi.

yunan-raporunda-turkler-yine-gormezden-gelindi

Yunan raporunda Türk azınlık yine yok sayıldı

Türk azınlık hiçbir zaman Yunanistan’da istenmedi

Batı Trakya’da yaşayan azınlıklar, “Türk kökenliler, Pomak ve Roman” adı altında üç gruba ayrılırken, “Türk” kelimesinin tek başına kullanımından özellikle kaçındı. Pomaklara ise özel önem atfedildi. Süslü maddeler propaganda malzemesine dönüştürüldü. Bölgenin kültürel özelliklerinin anlatıldığı bölümde, İskeçe kentinin Pomak köyleriyle ön plana çıktığı ileri sürüldü. Pomakça ve Romanca şarkıların kayıt altına alınması gerektiğinin altını çizdiler. Rapor “samimiyetsiz” olarak nitelendirildi. Raporda, dikkat çeken bir başka ibare de bölgede yaşanan iç ve dış göç anlatılırken “Türk kökenliler Türkiye’ye özel eğitim için gidiyor” oldu. Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu, raporu “samimiyetsiz” olarak değerlendirdi. İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu da, “Rapor, Türk milli kültürünü inkarın Atina’nın devlet politikası haline geldiğinin kanıtıdır.” dedi.

AB’nin çifte standardı

Bu ihlaller karşısında AB üyesi ülkeler de yıllardır sesini çıkarmıyor. AB ülkelerinin çifte standartlı tutumundan rahatsız olan Türk azınlığı, Atina’nın ihlallerinin son bulmasını istiyor. “Yunanistan’a baskı” mesajı İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu, “Uluslararası platformdan, AB ülkelerinden, Avrupa Konseyi ülkelerinden Yunanistan’a bu doğrultudaki çağrılarını, bir anlamda baskılarını uluslararası hukukun gereklerini yerine getirmesi için çağrı ve baskılarını yoğunlaştırmasını bekliyoruz. Sonuç almak istiyoruz.” açıklamalarında bulundu. Türk azınlığına yönelik hak ihlallerini, yalnızca AİHM’in bağlı olduğu Avrupa Konseyi eleştiriyor. Ancak Konseyin eleştirileri bağlayıcı olmadığından Atina’nın AİHM kararlarını uygulaması noktasında sonuçsuz kalıyor.