Almanya İçişleri Bakanlığı ülkedeki tüm dini gruplara 16 Ekim’de Berlin’de toplantı yapmak üzere davetiye gönderdi. Toplantının amacı yabancı dini görevlilerin çalışma koşullarını tartışmak olarak sunuldu. Ancak davetiyeye iliştirilmiş bir mektuptaki bazı ifadeler Müslüman Türk topluluğunu Almanya’nın Türkiye’den gelen imamları yasaklamak üzere olduğu yönünde düşünmeye sevk etti.

İçişleri Bakanlığının gönderdiği mektupta din görevlilerinin Almanya’da entegrasyonun önemli bir parçası olduğu ve bu sebeple Almanca yeterliliğine sahip olmaları gerektiği ifade ediliyor. Bu nevi kısa bir duyuru Müslüman cemaat tarafından “bir hazırlıksız yakalama teşebbüsü” olarak algılandı.

Alman devletinden baskı göreceği korkusuyla ismini vermek istemeyen önemli bir Müslüman Türk STK’nın başkanı “Bu kesinlikle Türkiye’den Almanya’ya gelen imamları yasaklama girişimidir. Buna şüphe yok. Toplantı imamlarla ilgili; bu amacı örtmek için diğer dini grupları da davet ettiler.” açıklamalarında bulundu.