Suriyeli insan hakları grubu Yunanistan’a göçmen politikaları nedeniyle dava açtı

Suriyeli insan hakları grubu, Yunanistan‘a göçmen politikaları nedeniyle dava açtı. Washington merkezli bir Suriyeli insan hakları grubu, perşembe günü Uluslararası Ceza Mahkemesine başvurdu ve Yunanistan’ın mültecilere kötü muamelede bulunduğu gerekçesiyle insanlığa karşı suç işlediği iddialarının soruşturulması çağrısında bulundu. Suriye Adalet ve Hesap Verebilirlik Merkezi, tanık ifadelerinin ve video kanıtlarının Yunanistan sınırlarında ve aşırı kalabalık kamplarda mültecilere kötü muamele ve istismar uygulandığı iddialarını desteklediğini söyledi. Merkez, güvenlik görevlilerinin mülteci protestolarını dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanmasına ve kamplardaki kötü ve sağlıksız koşullara değindi.  Merkezin Direktörü Muhammed el Abdullah, bunun, mültecilere uygulanan muamele konusunda Avrupa Birliği’ne yönelik ilk yasal meydan okuma olduğunu söyleyerek “suç işlemiş bireylerin sadece Avrupalı oldukları için hesap sorulabilirlikten kaçamayacağı” yönünde önemli bir emsal oluşturacağını vurguladı.

Yunanistan’a göçmen politikaları nedeniyle açılan dava incelenecek

Ayrıca iddialarda, açık denizde mültecilerin bulunduğu botların tehlikeli bir şekilde denize itildiği ifade edildi. Grubun icra direktörü Muhammed el-Abdullah, bunun Avrupa Birliği’nin mültecilere yönelik muamelesine karşı ilk hukuki mücadele olduğunu açıkladı. Türkiye ile AB arasında Mart 2016’da mülteci mutabakatı imzalandı. BU mutabakat sonrasında kaydedilen kötü muamele ve taciz olaylarının belgelendiği suç duyurusunda sığınmacı teknelerinin zorla Türk kara sularına itilmesi olaylarıyla Yunanistan topraklarındaki kamplardaki koşullar ve kötü muamele vakaları yer alıyor. Öte yandan Yunan kara sularına varan mülteci teknelerinin motorlarının sökülmesi, hasarlı bir şekilde “Türk sahil güvenliğinin kurtarması” hesabıyla açık denize bırakılması gibi uygulamalara da yer verilerek, AB’ye bağlı Sınır ve Kıyı Koruma Ajansı’nın da (Frontex), “insanlığa karşı işlenmiş suç” olarak değerlendirilebilecek bu uygulamalara dahil olduğu belirtiliyor.

yunanistan göçmen mülteci

UCM kapsamlı bir soruşturma açacak

UCM savcıları, tam kapsamlı bir soruşturma açılıp açılmayacağına karar vermeden önce davayı gözden geçirecek ve bunun tamamlanması da aylar alacak. Geçmişte Lahey merkezli Mahkeme, çoğunlukla Afrika ülkelerindeki davaları incelediği için eleştiriyle karşı karşıya kaldı ve artık dünya çapında davalara bakıyor. Suriyeli grup, Mart 2016’dan bu yana belgelenen kötü muamelelerin göçmen botlarına sabotaj yapıldığını, botların denizde sürüklenir halde bırakıldığını belgelediği Yunan kara sularına uzandığını ifade ediyor.