Yunanistan göçmenleri açlığa terk ediyor

Yunanistan göçmenler konusunda insanlık dışı bir tutum sergiliyor. İnsan hakları örgütleri, Yunan hükümetini, binlerce kişiyi gıdaya erişemeyecek duruma getirmekle suçladı. “Bilinçli” politika tercihleriyle mülteci kamplarındaki açlık krizini teşvik etmekle sorumlu tuttu. Kuruluşlar, göçmen akınını durdurmayı amaçlayan kararların mültecileri aylardır kendilerini besleme mücadelesi içinde olduğunu belirtti. Uluslararası Kurtarma Komitesinden (IRC) Martha Roussou, “Yunanistan’da insanların aç kalacağı akla hayale sığmıyor. (…) Kendi hataları olmaksızın yasal düzenlemeler ve politikalardaki boşlukların oluşturduğu bir sorun nedeniyle ihmal edildiler.” açıklamalarını yaptı. IRC, kampta kalanların yüzde 40’ının (6 bin kadar mülteci) Yunan hükümetinin sığınmacılara gıda tedariğini durdurma kararından dolayı temel geçim araçlarının engellendiğini ifade etti.

Yunanistan göçmenleri açlığa terk etti

Yunanistan göçmenleri aç bırakıyor

Yunanistan göçmenler konusundaki duyarsız tavrını sürdürüyor

Devletin idaresindeki tesislerde kalanların yüzde 40 kadarı küçük yaştakilerden oluşuyor. IRC, “Yerel ilkokuldaki öğretmenler, çocukların okula atıştırmalık bir şey dahi yemeden geldiklerini bildirdi.” açıklamasını yaptı. Yunan ve AB yetkililerine gönderilen açık bir mektupta 33 kuruluş gıdanın yasal statülerine bakılmaksızın kampta kalan herkese verilmesi gerektiği yazıldı. AB İç İlişkiler Komiseri Ylva Johansson, Yunan makamlara sık sık bilhassa daha savunmasızlar olmak üzere tüm herkesin gıda ve diğer zorunlu ihtiyaçları sağlaması çağrısında bulunulduğu şeklinde yanıt verdi. Sığınma başvurularının reddedilmesi ve gidecek bir yerleri olmamaları nedeniyle Yunanistan, göçmenleri ne yazık ki kamplarda kalmak zorunda bırakıyor.

Yunanistan’ın göçmenlere yönelik politikası eleştiriliyor

Yunanistan eleştirilerin merkezi haline geldi. Yunan makamları, Ekim ayından beri Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) yerine kamplarda kalan göçmenlere acil Avrupa’dan gelen mali yardımı dağıtmakla yükümlüydü. Ancak STK‘lara göre bu kaplarda “düşük kaliteli ve genellikle az pişmiş” gıda dağıtmıştı. Ayrıca, yaklaşık 36.000 kişi de bu yardımı alamamıştı. Soruların yöneltildiği Yunanistan Göç Bakanlığı, “Anakara ve adalardaki kamplardaki tüm sığınmacıların yemek yeme hakkına sahip olduğunu” ve günde üç öğün yemek aldıklarını belirtmişti. Atina’daki mülteci dayanışma örgütlerinden Ege Mülteci Desteğinden hukuk müşaviri Minos Mouzourakis, “Bu, binlerce kişinin yasal boşlukta ve gıdayla diğer temel haklara erişim olmaksızın aşırı yoksulluk içinde bırakıldığı bir durum yarattı. Yunanistan’da çıkan açlık krizinin hükümetin bilinçli politika seçimlerinin doğrudan bir sonucu olduğu açıktır.” ifadesini kullandı. Mouzourakis, Türkiye’nin tutumu göz önüne alındığında Yunan iltica yetkililerinin bu çıkmazı bu beş ülkeden vatandaşların iltica başvurularını hakkaniyet temelinde inceleyerek sona erdirmesinin  gerektiğini belirtti.