Bazı hak savunucusu gruplar, Trump yönetiminin göçmenleri sınır dışı etme uygulamalarıyla ilgili yeni politikalarının Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle dava açtı.

Amerika Medeni Haklar Birliği ve Amerika Göçmenlik Konseyi’nin öncülüğünde açılan davada, göçmenlerin sınır dışı edilme nedenlerinin ABD göçmenlik yasalarına ve kanuni sürece aykırı bir şekilde genişletildiği iddia ediliyor.

Trump yönetiminin resmi olarak 23 Temmuz 2019 tarihinde başkanlık kararnamesiyle yürürlüğe koyduğu yeni kurallar çerçevesinde, ülke genelinde herhangi bir yerde tutuklanan herhangi bir göçmen, Amerika’ya ilk giriş yapma şeklinin yasadışı olması ve son iki yıldır kesintisiz olarak ülke sınırları içinde yaşadığını kanıtlayamaması halinde, anında ve hakim karşısına çıkarılmaksızın sınır dışı edilebilecek.

Kararnameyle koyulan bu kural öncesinde, ‘hızlandırılmış sınır dışı’ süreci sadece ABD sınırına en fazla 150 kilometre uzaklıkta yakalanan ve ülke sınırları içinde 14 ya da daha az gündür bulunan yasadışı göçmenleri kapsıyordu.

Mahkemeye çıkma ve avukat tutma hakkının verilmediği ‘hızlandırılmış sınır dışı’ sürecinin şu an tüm ülke genelinde, herhangi bir yerde yakalanan bir göçmene uygulanabilecek olması hak savunucularına göre Amerika’nın mevcut göçmenlik yasalarıyla da çelişiyor ve kanuni sürecin de önüne geçmiş oluyor.