Guardian tarafından ortaya çıkarılan makale, Johnson’ın 2006 tarihli ‘The Dream of Rome’ (Roma Rüyası) adını taşıyan Roma İmparatorluğu hakkındaki kitabının bir yıl sonra yapılan baskısında yer verilen ek bölümünde bulunuyor.

İslam’ın bazı ülkelerde gelişimi engelleyen bir yönünün olduğunu belirten Johnson, bunun sonucu olarak da “Müslüman kindarlığı” dediği faktörün hemen hemen her çatışmanın altında yatan sebep olduğunu savunuyor.

Ve Sonra Müslümanlar Geldi’ başlığını taşıyan makalede Johnson, Müslüman ülkelerde burjuva sınıfının yükselmesini, liberal kapitalizmin olmamasını ve demokrasinin yaygınlaşmamasını İslamla açıklıyor.

Johnson, “Roma/Bizans İmparatorluğu’nun yönetiminde Konstantinopolis’in bin yıl boyunca öğrenmenin ışığını ayakta tuttuğunu düşünmek olağanüstü. Osmanlı yönetiminde ise ilk baskı makinesi 19. yüzyılın ortalarına kadar İstanbul’da görülmedi. Bir şey gerçekten onların yüzyıllarca geride kalmasına sebep oldu” ifadelerini kullanıyor.

Johnson, bu geride kalışı “ölümcül dini muhafazakârlıkla”açıklıyor.