Avrupa’da Müslümanlar parlamentoda iyi temsil edilmiyor

Avrupa’da Müslümanlar ülkelerdeki nüfuslarına oranla iyi temsil edilmiyor. Müslümanlar, Avrupa ülkelerinde uzun yıllardır toplam nüfusun önemli bir kısmını oluşturuyor. buna rağmen siyaset alalında yeterince hakları savunulmuyor. Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şener Aktürk ve doktora adayı Yury Katliarou, 2007-2018’de Avrupa ülkelerinin ulusal parlamentolarının alt meclislerinde Müslümanların temsil oranını ele aldığı “Etnokültürel Çeşitliliğin Kurumsallaşması ve Avrupalı Müslümanların Temsili” başlıklı bir makale yayımladı. Yayımlanan makale, Amerikan Siyaset Bilimi Derneğinin resmi akademik dergisi olan “Perspectives on Politics”te yayımlandı. Araştırma tam olarak 11 yıl sürdü. Makalede, Müslüman azınlıkların siyasi temsil seviyelerinin 26 Avrupa ülkesi arasında dikkate değer farklılıklar gösterdiğine işaret edildi. Müslümanların, Belçika, Bulgaristan, Hollanda, Romanya ve Sırbistan’da en yüksek temsil seviyelerine sahip olduğu ve bu ülkeleri Hırvatistan, Finlandiya, Karadağ ile Norveç takip ettiği belirtildi. Öte yandan Fransa, İsviçre, İspanya, İtalya, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerde, Müslümanların nüfuslarına oranla en az temsil edildiği söylendi.

Avrupa'da Müslümanlar temsil

Avrupa’da Müslümanlar parlamentoda yeterince iyi temsil edilmiyor

Avrupa’da Müslümanlar parlamentoya alınmayabiliyor

Avrupa’da Müslümanlar parlamentoya da alınmayabiliyor. Belçika’da etnokültürel çeşitlilik en yüksek oranda kurumsallaşmış durumda. Bu nedenle ülkede Müslümanların temsil oranının sürekli yüksek olarak gözüküyor. Belçika’da Müslüman milletvekillerinin, tek bir partide toplanmadığı belirtiliyor. Bu vekillerin 5 ana partiye dağıldığı ve sadece sosyalist veya merkez sol partilerde değil, merkez sağ partilerde de bulundukları biliniyor. Müslüman adaylar, İslami kimliğini açıkça sergileyebiliyor. Belçika’da hem federal hem de bölgesel düzeyde parlamentoda yarışıp seçim kazanabiliyorlar. Ancak Fransa Belçika’nın tam tersi. Fransa’da hükümet, Müslümanları parlamento da istemiyor.

Avrupa’da Müslümanlar haklarını savunamıyor

Fransa, Batı Avrupa’da Müslüman azınlığın en fazla bulunduğu ülke. Buna rağmen Fransa, Müslümanların siyasi alanda en az temsil edildiği ülke olarak dikkat çekiyor. Fransa Ulusal Meclisinde, 2017’de 8, 2012’de 4 Müslüman milletvekili yer alıyor. 2007 yılında ise tek bir Müslüman milletvekili dahi bulunmuyordu. Fransa’da sadece Müslümanlar değil, diğer azınlıklar ve kadınlar da önemli ölçüde yetersiz temsil ediliyor. Avusturya’da Müslümanlar, parlamentonun alt meclisinin yüzde 2’sinden daha azını oluşturuyor. Müslüman azınlığın orantılı şekilde temsil edildiği Hollanda’da ise Müslümanlar, parlamentonun sadece yüzde 8’ini oluşturuyor.  İngiltere’de de Müslümanlar nüfuslarına oranla ortalama 18 milletvekili eksik temsil ediliyor. Görüldüğü üzere Avrupa‘da Müslümanlar kendi haklarını dahi savunamıyor. Siyasi alanla da Müslümanlara ikinci sınıf muamelesi yapılıyor.