Alman ordusunda görevli Müslüman askerler, tehlikeli görevlere giderken kefenlerini çantalarında taşıyor. Nedeni ise Hırıstiyan silah arkadaşlarının aldığı din hizmetini bir türlü alamıyor olmaları ve görev başında hayatını kaybettiklerinde İslami usullere göre defnedilmeyi istemeleri.

Almanya’nın ordusunda bugün yaklaşık bin 500 Müslüman asker görev yapıyor.

Orduda, Katolik ya da Protestan askerler için din adamları istihdam edilirken, Müslüman askerler için bugüne kadar imam görevlendirilmedi.

2005 yılında Alman ordusuna katılan Nariman Hammouti-Reinke, bu konudaki beklentilerin sonuçsuz kalmasının Müslüman askerlerde büyük hayal kırıklığı yarattığını söylüyor.

Fas kökenli Hammouti-Reinke, Afganistan gibi tehlikeli bölgelerde göreve giderken yaşadığı zorlukları anlatırken “Bu görev sırasında hayatımı kaybedebileceğim ihtimali nedeniyle bir Müslüman olarak defnedilebilmek, üniformayla bir tabuta konmamak için, yıkanmam ve kefene sarılmam için hazırlıkları kendim yaptım, Afganistan’a giderken kendi kefenimi çantamda taşıdım. Katolik ya da Protestan silah arkadaşlarımız için böyle bir görevi ordudaki din görevlileri yerine getiriyor. Ama ne yazık ki Müslümanlar için bu destek verilmiyor. Oysa ben de Almanya için görev yapıyorum” dedi.

Almanya Anayasası, din özgürlüğünü teminat altına alırken farklı inançların yasa önünde eşitliğini, kişinin inancının gerektirdiği ibadeti hiçbir engel ile karşılaşmadan yerine getirmesini öngörüyor.

Orduda Hıristiyanlardan sonra en büyük dini grubu oluşturan Müslüman askerler, orduda imamların da istihdam edilmesini istiyor.

Alman Asker Derneği’nin (Deutscher.Soldat. e.V.) başkanlığını yürüten Hammouti-Reinke, bu konuda taleplerini Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ile de yüz yüze görüştüklerini, ancak yedi yıldır süren çalışmalarda mesafe alınamadığını söyledi.