Dünyadaki ülkelerin neredeyse yarısında kölelik suç olarak kabul edilmiyor.

Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulan Yerel Kanunlarda Kölelik Karşıtlığı veri tabanına göre bir çok ülkede başka bir insana sahip olmayı ya da üzerinde hükümranlık kurmayı doğrudan suç kapsamına alan ve cezalandıran hukuki düzenlemeler bulunmuyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü’ne göre dünya genelinde modern zaman köleliğinde tutulan 40 milyondan fazla insan bulunuyor. Bu sayıya zorla çalıştırılan işçiler ve zorla evlendirilenler de dahil ediliyor.

2015 yılında Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerinin tamamı 2030 yılına kadar modern zaman köleliğini tamamen ortadan kaldırma hedefini kabul etmişti.

Fakat köleliğe izin veren eski yasalar bütün dünyada kaldırılmış olsa da son yapılan çalışma 193 BM üyesi ülkenin 94’ünde kölelik ya da insanların istismarı açık kanunlarla ceza kapsamına alınmamış olduğunu gösterdi.

Araştırmacılar hemen hemen tüm ülke kanunlarında insan kaçakçılığına karşı düzenlemeler bulunsa da yasalarda açıklar bulunduğunu ve bazen istismarcıların cezasız kalabildiğini vurguluyor.