Almanya memurla tokalaşmayan Müslüman kadına vatandaşlık vermedi

Almanya erkek memur ile tokalaşmayı kabul etmeyen kadına, vatandaşlık vermedi. Müslüman bir kadının Alman vatandaşlığı başvurusu, memurla tokalaşmadığı gerekçesiyle reddedildi. Vatandaşlık başvurusu geri çevrilen kadın, gerekçeyi mektupla öğrendi. Almanya’nın Baden Württemberg eyaletine bağlı Rastatt kaymakamlığı, Müslüman bir kadının vatandaşlık başvurusunu aldı. Başvuruyu değerlendiren kaymakamlık, Müslüman kadının vatandaşlık talebini reddetti. Adresine gelen mektupla dosyanın geri çekildiğini öğrenen kadına, tokalaşmamasının gerekçe olduğu gösterildi. Mektupta tokalaşmanın Almanya’da vatandaşlık almak için şart olduğu açıklandı. Ayrıca toplumdaki sosyal ve hukuki anlamı dolayısıyla Alman hayat tarzının bir parçası olduğu ifade edildi. Alman vatandaşı olmak isteyen birisinin karşı cinsten diye biriyle tokalaşmadığı görülürse, bu kişinin Alman hayat tarzına ayak uyduramayacağı düşüncesinden dolayı vatandaşlık alamayacağı belirtildi.

Almanya-da-vatandaslik-inanca-gore-veriliyor

Almanya’da vatandaşlık şartı: tokalaşmak

Tokalaşmak Almanya’da vatandaşlık şartı

Mektupta, başvuru sahibinin ilgili memurla tokalaşmamasının Almanya hayat tarzına aykırı olduğu gibi, tokalaşmanın Alman anayasasına göre vatandaşlık için şart olduğu da ileri sürüldü. Mektupta, Alman vatandaşlığına geçiş için Alman hayat tarzının benimsendiğinin ispat edilmesi gerektiği, ayrıca, Alman anayasasının temel ilkelerine uyulmuş olunması gerektiği hatırlatıldı. Böylece tokalaşmanın Alman anayasasının temel ilkeleri arasında olduğu iması yapıldı.

Almanya’da vatandaşlık almak artık keyfi şartlara tabi

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sizin ifadenize göre, siz bir Müslümansınız ve sizin dininde kadınlar erkeklerle tokalaşamaz. Ancak, tokalaşma Almanya’da sosyal statü, cinsiyet ya da başka bir kişisel özelliğe bakılmaksızın, selamlaşma ve vedalaşma ritüelidir. Tokalaşmanın yüz yılları bulan bir uygulaması vardır. Alman kültüründe bir kimseyi selamlamak için tokalaşmak vardır. Tokalaşma, toplumdaki sosyal ve hukuki anlamı dolayısıyla Alman hayat tarzının bir parçasıdır. Alman vatandaşı olmak isteyen birisi, karşı cinsten diye biriyle tokalaşmazsa, Alman hayat tarzına ayak uyduramamış demektir.” Mektupta ilgili mahkeme kararının numaraları verildikten sonra, da şu ifadelere yer verildi: “Yukarıda belirtilen sebeplerle sizin Alman hayat tarzını benimsemediğiniz anlaşılmıştır. Kadın-erkek eşitliği Alman anayasasının temel ilkesidir. Siz tokalaşmayı reddederek kadın-erkek eşitliğine inanmadığınızı göstermiş oldunuz.”