Fransa’da sert yaşanan laiklik tartışmalarının ardından, merkez sağ parti Cumhuriyetçiler’in (LR) çoğunluğu oluşturduğu Senato’da, Anayasa’da değişiklik yapılarak, laikliğe aykırı uygulamalara son verilmesini içeren bir yasa önerisi hazırlandı.

Yasa ile Müslüman ya da diğer topluluklar tarafından getirilen “istisnai” taleplere son verilmesi ve “cemaat talepleri karşısında Cumhuriyet yasalarının üstünlüğünün garanti edilmesi” hedefleniyor.

Fransa’daki “cihatçı terör” ve “İslamofobi” tartışmalarının ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tartışmalara son vereceğini ilan ettiği bir reform paketini getirme hazırlığında. Ancak İslam düşmanlığında yarış içinde olan muhalefetin çoğunlukta olduğu Senato’da ana muhalefet Cumhuriyetçiler, cumhurbaşkanından önce davranarak, yeni bir yasa önerisi sundu.

LR Senato grup başkanı Bruno Retailleau ve Merkez grubu başkanı Herve Marsaille tarafından imzalanan yasayla, etnik ya da dini nedenlerle istisna taleplerinde bulunulmasına son vermek isteniyor. Fransa’da “iş yerinde türban”, “hastanelerde kadın hastaların erkek doktora muayene olmaması”, “kız çocuklarına ayrı havuz yapılması”, “kantinlerde helal et çıkarılması” gibi din kaynaklı taleplerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Senato Anayasa Komisyonu Başkanı Philippe Bas, önerinin 5 yıllık yoğun bir çalışma sonunda hazırlandığını ve öneri ile “Cumhuriyet yasalarının üstünlüğünün garanti altına alınmasını” hedeflediklerini dile getirdi.

Yasa önerisiyle, Anayasa’nın 1’inci ve 4’üncü maddelerinde değişiklik yapılıyor. Anayasa’nın birinci maddesinde “hiçbir şahıs ya da grup, ortak kurallara saygıdan muaf tutulmak için, hiçbir etnik ya da dini kökeni gerekçe gösteremez” hükmü ekleniyor.

Le Figaro gazetesine yasa hakkında bilgi veren Senatör Philippe Bas, “Bu maddeyle, polemik yaratan pek çok olayla ilgili, okul müdürü, şirket patronu ya da hastane yöneticisi gibi sorumluları karar vermek zorluğundan kurtarmak ve konuyu genel bir kurala bağlamak istediklerini” dile getirdi.