Lüksemburg merkezli AB Adalet Divanı iş yerlerinde çalışanların “görünür bir biçimde dini, siyasi, felsefi sembolleri taşımaları” hakkında Belçika ve Fransa’dan yapılan iki başvuruyu karara bağladı. Mahkeme, bir iş verenin kıyafet yönetmeliğine aykırı şekilde giyinen çalışanlarına dini sembol taşımalarını yasaklamasının ‘doğrudan ayrımcılık olmayacağına’ hükmetti. Ancak söz konusu kararın Müslüman kadınları iş piyasasından dışlayabileceği tehlikesine dikkat çekiliyor. […]